Katalog produktów

  • Nazwa produktu: TF 0870
  • Dostępne opakowania: 209L
  • Opis:

    Olej do bardzo obciążonych przekładni hipoidalnych tylnych mostów.

  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 6
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 28
  • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 220
  • Temperatura płynięcia °C maksimum : -54
karta1

Cena: Prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 32 43 52 696.