Katalog produktów

  • Nazwa produktu: MELINA S 30
  • Dostępne opakowania: 209L
  • Opis:

    Wielofunkcyjny olej silnikowy do niskoobrotowych silników okrętowych Diesla. Wysokiej jakości baza olejowa zapewnia doskonałą ochronę silnika. Nie używać w silnikach Diesla ciężarówek.

  • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: TBN 5 [mg KOH/g]
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 11,6
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 104
  • Temperatura płynięcia °C maksimum : -18
  • Temperatura zapłonu COC °C minimum : >227 P.M.
karta1

Cena: Prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 32 43 52 696.