Katalog produktów

  • Nazwa produktu: ARGINA T 30
  • Dostępne opakowania: 209L
  • Opis:

    Wielofunkcyjny olej silnikowo-smarowy do średnioobrotowych silników okrętowych Diesla spalających paliwo pozostałościowe <3% siarki. Olej do układów średnio obciążonych.

  • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: API CF; TBN 30 [mg KOH/g].
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 12
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 110
  • Temperatura zapłonu COC °C minimum : >212 P.M.
  • Temperatura płynięcia °C maksimum : -18
karta1

Cena: Prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 32 43 52 696.