Katalog produktów

  • Nazwa produktu: ALEXIA 50
  • Dostępne opakowania: 209L
  • Opis:

    Olej cylindrowy przeznaczony do użycia w niskoobrotowych silnikach okrętowych spalających paliwo pozostałościowe o zawartości siarki 1,0 do 4,0%, TBN 70 [mg KOH/g].

  • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: TBN 70 [mg KOH/g].
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 19,5
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C: 225
  • Temperatura płynięcia °C maksimum : -6
  • Temperatura zapłonu COC °C minimum: >205 P.M.
karta1

Cena: Prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 32 43 52 696.